Uitkering Premie Pensioen Instellingen in 2018

De betaaldata van uw pensioenuitkering in 2018 zijn geplubliceerd voor het meerendeel van de negen Premie Pensioen Instellingen (PPI) die als pensioenuitvoerders het collectief pensioen mogen beheren voor werkgevers.

Het gaat om pensioenregelingen voor sectoren die niet verplicht vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds, maar om pensioenen die door uw (oud) werkgever zijn opgebouwd voor de werknemer, als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

De premie pensioen instellingen zijn de volgende; ABN AMRO, AEGON, BeFrank, Brand New Day, Nationale-Nederlanden, Rabo PGGM, Towers Watson en Zwitserleven. Het kan zijn dat uw pensioen onder aan andere merknaam is ondergebracht, maar dit zijn de achterliggende uitvoerders.

Betaaldata pensioenuitkering collectief pensioen in 2018 voor de premie pensioen instellingen
Op elke pagina van de PPI staat uitgebreide informatie over de pensioenverzekeraar zoals details over de opbouw- en uitkeringsfase, afkoop en waardeoverdracht. Vaak bieden deze pensioenverzekeraars naast het collectief pensioen aanvullende pensioenverzekeringen aan.

Laat u bij het afluiten van aanvullende complexe pensioenproducten bij voorkeur adviseren door een onafhankelijke financieel adviseur.

De drie pilaren van uw pensioen

AOW pensioen
Om dezelfde levensstijl te kunnen behouden als u met pensioen gaat, is alleen het AOW pensioen niet voldoende. Het AOW pensioen van de overheid is de basis voor alle pensioengerechtigden, maar deze wordt steeds later uitgekeerd, en zoals u weet, van uitstel komt afstel. Wie kan er garanderen dat er over dertig jaar nog AOW bestaat?

Collectief pensioen
Naast het AOW pensioen zijn er collectieve pensioenen die door uw werkgever worden opgebouwd. Dit zijn voor de meeste sectoren pensioenen die verplicht zijn ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen, maar daarnaast zijn er dus ook de PPI voor de private sector, waarover u meer kunt lezen op deze website.

Lijfrente uitkering
Ten slotte kunt u zelf, als werknemer, zelfstandige of directeur van een onderneming (DGA) een aanvullende pensioenverzekering afsluiten. Een dergelijke pensioen heet een lijfrenteverzekering. Lijfrenteverzekeringen vallen onder zogenaamde Levensverzekeringen. Er zijn nog vier soorten levensverzekeringen waarover u meer kunt lezen op onze website. Dit zijn uitvaartverzekeringen, beleggingsverzekeringen (de beruchte woekerpolis), kapitaalverzekeringen en overlijdens risico verzekeringen.

Overzicht Pensioenverzekeraars

Het overzicht met Pensioenverzekeraars is geplaatst op de pagina pensioenverzekeraars.nl/register. De Nederlandse Bank houdt het oficiele register bij met Premie Pensioen Instellingen (PPI). Op onze pagina staat de complete lijst met PPI-instellingen, dat zijn de vergunningplichtige aanbieders van pensioenen in de opbouwfase.

De informatie op deze site is vooral gericht op de uitbetalingsfase voor gepensioneerden en nabestaanden.

Naast de premiepensioeninstellingen, zijn er verschillende andere (aanvullende) pensioenverzekeringen. Deze worden door De Nederlandse Bank (DNB) aangeduidt als levensverzekeraars. Het gaat hier om overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, kapitaalverzekeringen, beleggingsverzekeringen (woekerpolis) en lijfrenteverzekeringen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het in- en aanvullen van het overzicht van levensverzekeraars. Binnenkort zal op deze site ook een handige webapplicatie beschikbaar komen voor het berekenen van uitvaartkosten.

Nieuwe Website PensioenVerzekeraars.nl

Vandaag is de nieuwe informatieve website PensioenVerzekeraars.nl live gegaan. Er is gekozen voor een zogenaamde zachte lancering, omdat een nieuwe website niet meteen wordt geindexeerd. Deze zogenaamde sandbox (zandbak) periode kan wel zes maanden duren.

Google indexeert namelijk alleen serieuze website die waarde toevoegen. Daarom plaats ik vandaag dit eerste nieuwsbericht, om aan te kondigen dat er aan de site wordt gewerkt. Het volledige register van pensioenverzekeraars zal waarschijnlijk begin 2017 beschikbaar zijn.

Het is de bedoeling dat, net als voor de websites betaaldata.nl en incassodata.nl, informatie over betalingen en incasso’s wordt weergegeven voor de betreffende pensioen verzekeraars.

Volgens Archive.org en SIDN werd PensioenVerzekeraars.nl voor het eerst geregistreerd in 2003.

Jeroen – houdyk.com