Overzicht Pensioenverzekeraars

In het Register van Verzekeraars van DNB staan aanbieders van levensverzekeringen, die niet aangemerkt zijn als PPI. Zelfstandigen en werknemers kunnen zelf kiezen een (aanvullende) pensioen oplossing te zoeken in een financieel product zoals een levensverzekering of een pensioenverzekering. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) hanteert de volgende categorien voor levensverzekeringen;

Er zijn vijf soorten Levensverzekeringen waarbij je als werknemer of zelfstandige premie betaalt

Een lijfrenteverzekering wordt door veel werknemers gebruikt als aanvullende pensioenverzekering naast het collectief pensioen van de werkgever. De andere vier typen levensverzekeringen zijn meer gericht op specifieke financiële situaties die indirect met uw pensionering verband hebben. Bijvoorbeeld de afwikkeling van hypotheken, bedrijfsleningen, beleggingen of uitvaartkosten.

Premie Pensioen Instellingen (PPI)

Premiepensoeninstellingen (PPI) zijn vergunningplichtige aanbieders van financiele pensioen producten in de opbouwfase van het pensioen. Als jouw werkgever niet verplicht deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds, kan deze kiezen voor een collectief pensioen bij één van de volgende PPI. In 2023 staan er negen (9) PPI in het register van DNB.

Bij een collectief pensioen wordt de premie betaalt door je werkgever

De PPI tak van Nationale Nederlanden is per 1 juli 2018 samengegaan met BeFank en staat daarom niet meer in bovenstaande lijst.
Op deze pagina staat het Overzicht Pensioenverzekeraars. De Nederlandse Bank (DNB) voert de Wet op het Financieel toezicht uit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen pensioenfondsen (die van overheidswege zijn ingedeeld en verplicht worden toegekend naar bedrijfstak) en pensioenverzekeraars. Het ouderdomspensioen staat los van bedrijfstakpensioenfondsen of pensioenverzekeringen.
DNB verleent vergunningen aan verzekeraars die financiele (pensioen-) pruducten aanbieden op de Nederlandse markt. In het register verzekeraars staan alle verzekeraars in één database. Er wordt onderscheid gemaakt tussen levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars, schadeverzekeraars en herverzekeraars. Pensioenverzekeraars vallen onder de categorie levensverzekeraars.

Tussenpersonen en onafhankelijkheidsverklaring

Tussenpersonen en verkoopkantoren die in opdracht of voor pensioenverzekeraars werken, of vergelijkingswebsites zijn vergunningplichting voor de AFM. Deze website pensioenverzekeraars.nl is een onafhankelijke informatieve website waar nieuwsfeiten over premies en uitbetalingen van pensioenverzekeraars worden gepubliceerd. Wij hebben geen directe afspraken met (pensioen-) verzekeraars en klantenwerving is niet het doel van deze website. Onze doelgroep zijn bestaande klanten van pensioenverzekeraars die aanvullende informatie zoeken die vaak lastig elders te vinden is. Deze website wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten uit de verschillende advertentie posities, die als aanvulling bij relevante inhoud worden gepresenteerd.