Register

De Nederlandse Bank (DNB) voort de Wet op het Financieel toezicht uit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen pensioenfondsen – die van overheidswege zijn ingedeeld en verplicht worden toegekend naar bedrijfstak – en pensioenverzekeringen. Het ouderdomspensioen staat los van bedrijfstakpensioenfondsen of pensioenverzekeringen.

DNB verleent vergunningen aan verzekeraars die financiele (pensioen-) pruducten aanbieden op de Nederlandse markt. In het register verzekeraars staan alle verzekeraars in één database. Er wordt onderscheid gemaakt tussen levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars, schadeverzekeraars en herverzekeraars. Pensioenverzekeraars vallen onder de categorie levensverzekeraars.

Premie Pensioen Instellingen (PPI)

Premiepensoeninstellingen (PPI) zijn vergunningplichtige aanbieders van financiele pensioen producten in de opbouwfase van het pensioen.

Eind 2016 staan er elf (11) PPI in het register van DNB;

Levensverzekeraars

In het Register van Verzekeraars van DNB staan veel meer aanbieders van levensverzekeringen, die niet aangemerkt zijn als PPI. Zelfstandigen en werknemers kunnen zelf kiezen een (aanvullende) pensioen oplossing te zoeken in een financieel product zoals een levensverzekering of een pensioenverzekering. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) hanteert de volgende categorien voor levensverzekeringen;

Tussenpersonen en onafhankelijkheidsverklaring

Tussenpersonen en verkoopkantoren die in opdracht of voor pensioenverzekeraars werken, of vergelijkingswebsites zijn vergunningplichting voor de AFM. Deze website pensioenverzekeraars.nl is een onafhankelijke informatieve website waar nieuwfeiten over premies en uitbetalingen van pensioenverzekeraars worden gepubliceerd. Wij hebben geen directe afspraken met (pensioen-) verzekeraars en klantenwerving is niet het doel van deze website. Onze doelgroep zijn bestaande klanten van pensioenverzekeraars die aanvullende informatie zoeken die vaak lastig elders te vinden is. Deze website wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten uit de verschillende advertentie posities, die als aanvulling bij relevante inhoud worden gepresenteerd.

Eén gedachte over “Register”

Reacties zijn gesloten.