Pensioenbericht mei 2018

Dit is het eerste Pensioenbericht. Het is de bedoeling dat dit een serie van maandelijkse pensioenberichten wordt waarin wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen bij specifieke pensioenverzekeraars. Onder andere over de dekkingsgraad van de premie pensioeninstellingen (PPI).

Premie Pensioen Instellingen zijn pensioenverzekeraars die werkgeverspensioenen beheren. Het gaat om banken en verzekeraars die pensioenproducten aanbieden via uw (oud-) werkgever als deze niet verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Dat zijn een hoop lange lastige woorden bij elkaar. Wat een tongbrekers!

Hierna probeer ik in duidelijke taal uit te leggen hoe het zit voor een van deze Pensioen Uitvoerders. Volgende maand komt een andere aan bod.

Brand New Day

Brand New Day is de luis in de pels van vele grote banken en verzekeraars. Sinds 2010 opereren zij als pensioenverzekeraar. Ze zijn net name gericht op zelfstandigen en bedrijfseigenaren, directeur groot aandeelhouders (DGA), of de dikkedeur zoals u wilt. Er is ook een collectieve pensioenregeling die uw werkgever misschien voor u heeft afgesloten.

Op onze speciale pagina voor Brand New Day kunt u meer lezen over de verschillende pensioenproducten en de vijf bouwstenen van het werkgeverspensioen.

De meeste vragen zullen niet tijdens de opbouwfase komen, maar op het moment dat er wijziging in uw persoonlijke situatie is zoals aan het einde van een contract, pensionering, overlijden, of overdracht naar een andere pensioenuitvoerder. Plaats uw algemene vragen onder de pagina van Brand New Day zodat wij weten wat er speelt en tegen welke problemen u aanloopt met de pensioenuitkering. Bedenk wel dat deze reacties openbaar zijn, daarom is het raadzaam om geen persoonlijke informatie zoals sofinummers en adresgegevens te plaatsen. Houdt het algemeen.

U kunt andere bezoekers helpen door aan te geven wanneer uw pensioen wordt uitgekeerd en hoe pensioenoverdracht voor u verliep bij Brand New Day. Of dat nu van of naar deze pensioenverzekeraar was, elke ervaring en opinie wordt zeer gewaardeerd.

Uitkering Premie Pensioen Instellingen in 2018

De betaaldata van uw pensioenuitkering in 2018 zijn geplubliceerd voor het meerendeel van de negen Premie Pensioen Instellingen (PPI) die als pensioenuitvoerders het collectief pensioen mogen beheren voor werkgevers.

Het gaat om pensioenregelingen voor sectoren die niet verplicht vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds, maar om pensioenen die door uw (oud) werkgever zijn opgebouwd voor de werknemer, als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

De premie pensioen instellingen zijn de volgende; ABN AMRO, AEGON, BeFrank, Brand New Day, Nationale-Nederlanden, Rabo PGGM, Towers Watson en Zwitserleven. Het kan zijn dat uw pensioen onder aan andere merknaam is ondergebracht, maar dit zijn de achterliggende uitvoerders.

Betaaldata pensioenuitkering collectief pensioen in 2018 voor de premie pensioen instellingen
Op elke pagina van de PPI staat uitgebreide informatie over de pensioenverzekeraar zoals details over de opbouw- en uitkeringsfase, afkoop en waardeoverdracht. Vaak bieden deze pensioenverzekeraars naast het collectief pensioen aanvullende pensioenverzekeringen aan.

Laat u bij het afluiten van aanvullende complexe pensioenproducten bij voorkeur adviseren door een onafhankelijke financieel adviseur.

De drie pilaren van uw pensioen

AOW pensioen
Om dezelfde levensstijl te kunnen behouden als u met pensioen gaat, is alleen het AOW pensioen niet voldoende. Het AOW pensioen van de overheid is de basis voor alle pensioengerechtigden, maar deze wordt steeds later uitgekeerd, en zoals u weet, van uitstel komt afstel. Wie kan er garanderen dat er over dertig jaar nog AOW bestaat?

Collectief pensioen
Naast het AOW pensioen zijn er collectieve pensioenen die door uw werkgever worden opgebouwd. Dit zijn voor de meeste sectoren pensioenen die verplicht zijn ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen, maar daarnaast zijn er dus ook de PPI voor de private sector, waarover u meer kunt lezen op deze website.

Lijfrente uitkering
Ten slotte kunt u zelf, als werknemer, zelfstandige of directeur van een onderneming (DGA) een aanvullende pensioenverzekering afsluiten. Een dergelijke pensioen heet een lijfrenteverzekering. Lijfrenteverzekeringen vallen onder zogenaamde Levensverzekeringen. Er zijn nog vier soorten levensverzekeringen waarover u meer kunt lezen op onze website. Dit zijn uitvaartverzekeringen, beleggingsverzekeringen (de beruchte woekerpolis), kapitaalverzekeringen en overlijdens risico verzekeringen.