Pensioenbericht juni 2018

Dit is het pensioenbericht van juni. Het is het tweede pensioenbericht in een serie waarin wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen bij specifieke pensioenverzekeraars.

De PPI van deze maand is AEGON. Een PPI, dit staat voor Premie Pensioen Instelling, is een pensioenverzekeraar die werkgeverspensioenen beheert. Hieronder vindt u meer informatie over AEGON PPI B.V., volgende maand zal er een ander pensioenverzekeraar uitgelicht worden.

AEGON

AEGON B.V. is een Nederlands bedrijf dat in 1983 opgericht is. Tegenwoordig is AEGON wereldwijd actief en biedt naast pensioenproducten ook verzekeringen en bankrekeningen aan. Het pensioenabonnement dat AEGON aanbiedt is een complete pensioenregeling, inclusief ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Als u pensioen heeft opgebouwd bij dit PPI-pensioen van EAGON, dan kunt u rond de 22e van de maand de betaling verwachten.

Op deze pagina voor kunt u uitgebreide informatie vinden over AEGON PPI en de opbouw van dit pensioenabonnement.

In principe loopt alles in de opbouwfase van dit PPI automatisch. Pas als er zich wijzigingen voor doen, bijvoorbeeld in uw persoonlijke situatie, zult u vragen hebben die vaak niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Indien u vragen heeft die niet beantwoord worden met de informatie op de AEGON PPI pagina, dan kunt u deze in de reactie plaatsen zodat wij dit voor u uit kunnen zoeken. In principe kunt u alle nodige informatie over afkoop en waardeoverdracht gewoon op de AEGON pagina vinden.

Tevens zouden wij willen vragen dat, indien u pensioen heeft opgebouwd via het PPI-abonnement van AEGON, u de betaaldata in een reactie zou willen plaatsen. Zo helpt u andere bezoekers. Ook het delen van uw positieve/negatieve ervaringen met AEGON bij bijvoorbeeld pensioenoverdracht is van harte welkom.

Pensioenbericht mei 2018

Dit is het eerste Pensioenbericht. Het is de bedoeling dat dit een serie van maandelijkse pensioenberichten wordt waarin wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen bij specifieke pensioenverzekeraars. Onder andere over de dekkingsgraad van de premie pensioeninstellingen (PPI).

Premie Pensioen Instellingen zijn pensioenverzekeraars die werkgeverspensioenen beheren. Het gaat om banken en verzekeraars die pensioenproducten aanbieden via uw (oud-) werkgever als deze niet verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Dat zijn een hoop lange lastige woorden bij elkaar. Wat een tongbrekers!

Hierna probeer ik in duidelijke taal uit te leggen hoe het zit voor een van deze Pensioen Uitvoerders. Volgende maand komt een andere aan bod.

Brand New Day

Brand New Day is de luis in de pels van vele grote banken en verzekeraars. Sinds 2010 opereren zij als pensioenverzekeraar. Ze zijn net name gericht op zelfstandigen en bedrijfseigenaren, directeur groot aandeelhouders (DGA), of de dikkedeur zoals u wilt. Er is ook een collectieve pensioenregeling die uw werkgever misschien voor u heeft afgesloten.

Op onze speciale pagina voor Brand New Day kunt u meer lezen over de verschillende pensioenproducten en de vijf bouwstenen van het werkgeverspensioen.

De meeste vragen zullen niet tijdens de opbouwfase komen, maar op het moment dat er wijziging in uw persoonlijke situatie is zoals aan het einde van een contract, pensionering, overlijden, of overdracht naar een andere pensioenuitvoerder. Plaats uw algemene vragen onder de pagina van Brand New Day zodat wij weten wat er speelt en tegen welke problemen u aanloopt met de pensioenuitkering. Bedenk wel dat deze reacties openbaar zijn, daarom is het raadzaam om geen persoonlijke informatie zoals sofinummers en adresgegevens te plaatsen. Houdt het algemeen.

U kunt andere bezoekers helpen door aan te geven wanneer uw pensioen wordt uitgekeerd en hoe pensioenoverdracht voor u verliep bij Brand New Day. Of dat nu van of naar deze pensioenverzekeraar was, elke ervaring en opinie wordt zeer gewaardeerd.