Pensioenbericht oktober 2018

Dit is het pensioenbericht van oktober en het vijfde pensioenbericht in een reeks van pensioenberichten waarin wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen bij specifieke pensioenverzekeraars. Elke maand wordt er dus een ander PPI uitgelicht.

De PPI die deze maand wordt uitgelicht is Cappital Pensioen. Voordat we verder gaan kijken naar Cappital, eerst even een introductie over PPI. PPI staat voor Premie Pensioen Instelling. Het is een pensioenverzekeraar die werkgeverspensioenen beheert. Dat betekent dat een werkgever de pensioenen van zijn werknemers bij een dergelijke instelling kan onderbrengen. Het kan dus zijn dat u bij Cappital Pensioen uw pensioen opbouwt, terwijl een familielid van u bij een ander PPI pensioen opbouwt.

Cappital

Cappital, of eigenlijk Cappital Premiepensioeninstelling B.V., is een initiatief van TKP Pensioen. Cappital is in 2013 opgericht en is een dochteronderneming van Aegon Nederland. Cappital is internationaal actief, waaronder in Canada en Spanje. Tegenwoordig beheert Cappital de pensioenen van ongeveer 70.000 werknemers.

Cappital biedt twee pensioenproducten aan: Cappital pensioenregeling en Nettopensioen. Via de Cappital pensioenregeling bouwen deelnemers via hun werkgever pensioen op door maandelijks pensioenpremie te betalen. Cappital belegd deze premie en wanneer u met pensioen gaat koopt u door middel van de ingelegde premies en het behaalde rendement een pensioenuitkering. Op dit moment kan dus niet bekend hoeveel pensioen u zult hebben als u met pensioen gaat. Dit hangt namelijk af van hoe de beleggingen gedaan worden en hoe hoog het bepaalde rendement is en wordt. Wat interessant is, is dat u als pensioenopbouwende bij Cappital zelf mag bepalen hoe uw premie belegd wordt. Welk soort pensioen u opbouwt, wordt overigens door uw werkgever bepaald. Dit geldt ook voor aanvullend pensioen. Neem voor vragen over dit PPI contact op met uw werkgever of lees meer over Cappital op deze pagina.

Bent u aangesloten bij de PPI van Cappital? Deel dan uw positieve/negatieve ervaringen met ons en onze bezoekers.

Pensioenbericht september 2018

Dit is het pensioenbericht van september en dus het vierde pensioenbericht. Dit maandbericht behoort tot een serie pensioenberichten waarin wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen bij specifieke pensioenverzekeraars.

De PPI die deze maand wordt uitgelicht is Brand New Day. PPI staat voor Premie Pensioen Instelling. Een PPI is een pensioenverzekeraar die werkgeverspensioenen beheert. Hieronder zult u meer informatie vinden over Brand New Day en de PPI daarvan. Volgende maand zal er een andere PPI worden uitgelicht.

Brand New Day

Brand New Day is een premiepensioeninstelling die in 2010 opgericht is. Het moederbedrijf van Brand New Day is tevens eigenaar van BinckBank, dus dat betekent dat het bedrijf erg vertrouwd is in de financiële wereld. Het doel van Brand New Day is om de strijd aan te gaan met grote financiële instellingen daar producten aan te bieden met lage kosten.

Brand New Day biedt verschillende pensioenproduct aan, waaronder pensioenrekening, pensioen voor DGA en een collectief pensioen (PPI). Elk product is anders samengesteld en het collectief pensioen bijvoorbeeld kan ook nog apart samengesteld worden. Zo hebben werkgevers de keuze uit 5 bouwstenen waarmee ze een pensioenregeling kunnen samenstellen. Deze bouwstenen, of modules, zijn standaard pensioen, extra pensioen, nabestaandenpensioen, enz.  De betaaldata van Brand New Day zijn niet bekend. Diegene die bij Brand New Day pensioen opbouwen kunnen hun betaaldata raadplegen in de online omgeving van de PPI. Wilt u meer weten over BeFrank? Kijk dan op deze pagina.

Bent u aangesloten bij de PPI van Brand New Day? Vertel ons dan uw positieve/negatieve ervaringen in een reactie hieronder. Zo helpt u ons en andere bezoekers om een beter beeld te krijgen van deze pensioeninstelling.

Pensioenbericht juli/augustus 2018

Dit is het pensioenbericht van juli en augustus en daarmee het derde pensioenbericht. Dit maandbericht behoort tot een serie pensioenberichten waarin wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen bij specifieke pensioenverzekeraars.

De PPI die deze maand wordt uitgelicht is BeFrank. PPI is een afkorting van Premie Pensioen Instelling. Een PPI is een pensioenverzekeraar die werkgeverspensioenen beheert. Hieronder zult u meer informatie vinden over BeFrank en de PPI van BeFrank. Volgende maand zal er een andere PPI worden uitgelicht.

BeFrank

BeFrank, officieel bekend als BeFrank PPI N.V., is misschien wel de modernste pensioenuitvoerder van Nederland. BeFrank is namelijk een geheel online bedrijf. Het bedrijf is in 2010 opgericht en is sinds 2011 een pensioeninstelling. In juli 2018 is de PPI van Nationale-Nederlanden samengegaan met BeFrank. Bestaande klanten van het PPI van Nationale-Nederlanden behouden hun dienstverlening zolang hun regeling loopt. Nieuwe klanten kunnen alleen nog terecht bij BeFrank.

De pensioenregeling die BeFrank aanbiedt is een collectief pensioen waarbij ook andere pensioenproducten kunnen worden afgenomen, waaronder: netto pensioen, nabestaandenpensioen, en arbeidsongeschiktheidspensioen. Elke premieregeling bevat verschillende producten, dus er is geen vaste regeling. BeFrank betaald maandelijks de pensioenen uit, de precieze betaaldata hangt af van het type pensioen. Pensioengerechtigden kunnen in hun online pensioenaccount hun persoonlijke uitbetaaldata vinden. Wilt u meer weten over BeFrank? Kijk dan op deze pagina.

Bouwt u pensioen op bij BeFrank of ontvangt u pensioen van BeFrank? Plaats dan uw positieve/negatieve ervaring in een reactie. Zo helpt u ons en andere bezoekers om een beter beeld te krijgen van deze pensioeninstelling.

Uitkering Premie Pensioen Instellingen in 2018

De betaaldata van uw pensioenuitkering in 2018 zijn geplubliceerd voor het meerendeel van de negen Premie Pensioen Instellingen (PPI) die als pensioenuitvoerders het collectief pensioen mogen beheren voor werkgevers.

Het gaat om pensioenregelingen voor sectoren die niet verplicht vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds, maar om pensioenen die door uw (oud) werkgever zijn opgebouwd voor de werknemer, als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

De premie pensioen instellingen zijn de volgende; ABN AMRO, AEGON, BeFrank, Brand New Day, Nationale-Nederlanden, Rabo PGGM, Towers Watson en Zwitserleven. Het kan zijn dat uw pensioen onder aan andere merknaam is ondergebracht, maar dit zijn de achterliggende uitvoerders.

Betaaldata pensioenuitkering collectief pensioen in 2018 voor de premie pensioen instellingen
Op elke pagina van de PPI staat uitgebreide informatie over de pensioenverzekeraar zoals details over de opbouw- en uitkeringsfase, afkoop en waardeoverdracht. Vaak bieden deze pensioenverzekeraars naast het collectief pensioen aanvullende pensioenverzekeringen aan.

Laat u bij het afluiten van aanvullende complexe pensioenproducten bij voorkeur adviseren door een onafhankelijke financieel adviseur.

De drie pilaren van uw pensioen

AOW pensioen
Om dezelfde levensstijl te kunnen behouden als u met pensioen gaat, is alleen het AOW pensioen niet voldoende. Het AOW pensioen van de overheid is de basis voor alle pensioengerechtigden, maar deze wordt steeds later uitgekeerd, en zoals u weet, van uitstel komt afstel. Wie kan er garanderen dat er over dertig jaar nog AOW bestaat?

Collectief pensioen
Naast het AOW pensioen zijn er collectieve pensioenen die door uw werkgever worden opgebouwd. Dit zijn voor de meeste sectoren pensioenen die verplicht zijn ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen, maar daarnaast zijn er dus ook de PPI voor de private sector, waarover u meer kunt lezen op deze website.

Lijfrente uitkering
Ten slotte kunt u zelf, als werknemer, zelfstandige of directeur van een onderneming (DGA) een aanvullende pensioenverzekering afsluiten. Een dergelijke pensioen heet een lijfrenteverzekering. Lijfrenteverzekeringen vallen onder zogenaamde Levensverzekeringen. Er zijn nog vier soorten levensverzekeringen waarover u meer kunt lezen op onze website. Dit zijn uitvaartverzekeringen, beleggingsverzekeringen (de beruchte woekerpolis), kapitaalverzekeringen en overlijdens risico verzekeringen.

Overzicht Pensioenverzekeraars

Het overzicht met Pensioenverzekeraars is geplaatst op de pagina pensioenverzekeraars.nl/register. De Nederlandse Bank houdt het oficiele register bij met Premie Pensioen Instellingen (PPI). Op onze pagina staat de complete lijst met PPI-instellingen, dat zijn de vergunningplichtige aanbieders van pensioenen in de opbouwfase.

De informatie op deze site is vooral gericht op de uitbetalingsfase voor gepensioneerden en nabestaanden.

Naast de premiepensioeninstellingen, zijn er verschillende andere (aanvullende) pensioenverzekeringen. Deze worden door De Nederlandse Bank (DNB) aangeduidt als levensverzekeraars. Het gaat hier om overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, kapitaalverzekeringen, beleggingsverzekeringen (woekerpolis) en lijfrenteverzekeringen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het in- en aanvullen van het overzicht van levensverzekeraars. Binnenkort zal op deze site ook een handige webapplicatie beschikbaar komen voor het berekenen van uitvaartkosten.